Pekerja Contoh PPLRNK

Tempoh Jun 2023 Hingga November 2023

Maklumat Umum

SENARAI PEMBAYARAN DIVIDEN PERINGKAT KE 64 YANG TELAH DIKREDITKAN KE DALAM AKAUN PESERTA

~ Ladang Rakyat Kelantan – Mengurus Amanah Rakyat ~

Kemiskinan

Mengurangkan kadar kemiskinan rakyat Negeri Kelantan melalui perladangan dan pertanian.

Penerokaan Haram

Sektor perladangan dan mengurangkan kadar penerokaan haram Tanah Kerajaan.

Khairat Kematian

Manfaat Khairat Kematian Peserta Program Ladang Rakyat Negeri Kelantan.

Anugerah

Tempat ke-3 daripada 7 Jabatan/Agensi menerima anugerah  Pengiktirafan 5 Bintang.

Pautan

Menu