U.M.I

TUJUAN

Manual ini disediakan sebagai rujukan kepada warga kerja Perbadanan Pembangunan Ladang Rakyat Negeri Kelantan dalam melaksanakan prinsip UMI iaitu Ubudiyyah, Masuliyyah dan Itqan. Melalui manual ini juga diperjelaskan tentang latar belakang prinsip UMI, konsep, pembentukan jawatankuasa, tatacara pengauditan untuk mengkaji keberkesanan pelaksanaan UMI serta syarat-syarat kelayakan untuk mendapat pensijilan UMI.

 

LATAR BELAKANG

Slogan ‘Membangun Bersama Islam’ telah menjadi dasar pemerintahan dan pentadbiran kerajaan Negeri Kelantan berasaskan kepada prinsip UMI, iaitu Ubudiyyah, Masuliyyah dan Itqan. Ia bermula dengan penerangan tentang setiap prinsip tersebut dan seterusnya analisis tentang epistemologi dan tasawwur prinsip-prinsip tersebut.

Melalui dasar ‘Membangun Bersama Islam’ ini, Kerajaan Negeri Kelantan banyak memperkenalkan program Islamisasi dalam pentadbiran dan pemerintahan. Di antara program, prinsip dan teras pemerintahan, terdapat tiga prinsip yang sangat penting yang dijadikan teras pemerintahan iaitu Ubudiyyah, Masuliyyah dan Itqan.

Ketiga-tiga prinsip ini sentiasa disebut dan diterapkan kepada semua penjawat awam kerajaan negeri secara khususnya dan kepada seluruh rakyat Kelantan secara amnya. Kebiasaannya, Mantan Menteri Besar Kelantan, Yang Amat Berhormat Almarhum Tuan Guru Dato’ Bentara Setia Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat serta pegawai tertinggi negeri yang lain akan sentiasa menyebut prinsip UMI ini apabila bercakap mengenai pentadbiran negeri.

Menu