EKSA

OBJEKTIF EKSA

 • Mewujudkan persekitaran tempat kerja berkualiti (bersih, kemas dan rapi)
 • Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan organisasi
 • Meningkatkan imej agensi sektor awam
 • Mengenalpasti, mengurang dan menghapuskan pembaziran
 • Menjana idea kreatif di kalangan warga Agensi
 • Meningkatkan semangat kerja berpasukan
 • Meningkatkan disiplin warga Agensi
 • Meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan
 • Mewujudkan piawaian kerja yang jelas

 

VISI

 • Peneraju perkhidmatan awam cemerlang

 

MISI

 • Melahirkan penjawat awam di Perbadanan yang mempunyai minda dan budaya kerja kelas pertama sepertimana digariskan dalam Kod Etika Anggota
  Perkhidmatan Awam Negeri Kelantan
 • Memperkasakan Sistem Pengurusan Perkhidmatan Awam Negeri Kelantan
  Menerusi Pelaksanaan EKSA
Menu